Aanpak

MOOIJ start altijd met een diagnose om het vraagstuk helder te krijgen. Als duidelijk is wat er speelt, dan is de vervolgstap zoeken naar oplossingen en keuzes maken. De volgende stap is het invoeren van verbeteringen/veranderingen. MOOIJ werkt hierbij langs een viertal principes.

Afbeelding5

 •    Diagnosticeren

Ieder vraagstuk en de betrokken organisatieonderdelen worden vanuit verschillende invalshoeken in samenhang bekeken. “Wat is er aan de hand?”, ”Hoe komt dat?”, “Hoe erg is dat?”, “Waar zit de kracht? (o.a. product/service offer, klantenbasis, financieel, talent, passie)” en “Wat zijn ontwikkelpunten?” zijn belangrijke vragen bij het diagnosticeren. MOOIJ en uw organisatie maken bij het diagnosticeren  gebruik van beproefde analysetechnieken. Resultaat is vaak een integrale probleem/vraagstuk analyse, (quick) scan – een gedegen basis om oplossingen te zoeken / eerste keuzes te maken.

•    Oplossingen zoeken

Als het vraagstuk /de vraagstukken in kaart zijn gebracht, dan gaan we oplossingen bedenken. “Wat gaat voor uzelf en uw organisatie het beste werken?”. Deze oplossingen worden door MOOIJ en uw organisatie op hoofdlijnen uitgewerkt en getoetst. Opbrengsten zijn vaak herstel- verbeter-, vernieuwingsplannen, scenario’s helder, verbeter acties/ interventies.

•    Kiezen

“Waar gaat uw organisatie – aansluitend op missie, visie, passies, doelen, en organisatiewaarden – voor?”. “Welke oplossingen worden verder uitgewerkt?”. Niet alle oplossingen zijn direct realiseerbaar. Anderen zijn juist weer wel snel in te voeren. Kiezen is van belang om focus te creëren.

•    Veranderen

Met aandacht voor de beoogde veranderingen en het veranderproces worden de oplossingen verder uitgewerkt in bijvoorbeeld een veranderplan, plan van aanpak, project plan en/of programma passend bij de context. Daarna worden de uitgewerkte oplossingen van kop-tot-staart ingevoerd.