Rollen

water_drop-froot-nlMOOIJ is in staat om verschillende rollen te vervullen:

  1. Analist: voor het uitvoeren en begeleiden van integrale probleem- en verbeteranalyses op bijvoorbeeld financiële, operationele, organisatorische en maatschappelijke stand van zaken. U heeft analysecapaciteit, methodiek en kwaliteit intern niet voorhanden en wilt een gedegen, onafhankelijke heldere blik van buitenaf.
  2. Bemiddelaar: bij zakelijke conflicten. U wilt zelf het conflict/probleem oplossen en heeft behoefte aan een neutrale ervaren procesbegeleider. 
  3. Coach: voor het realiseren van persoonlijke effectiviteit en groei. U wilt meer halen uit uzelf, groeien als leider, ondersteuning bij keuzes maken, en of een betere werk/privé balans.
  4. Cultuurontwikkelaar: voor het ontwikkelen van een gewenste cultuur. U wilt (nieuwe) bedrijfswaarden verankerd zien.
  5. Flow & team ontwikkelaar: om meer uit teams te halen / “flows” te creëren . Uzelf en het team hebben behoefte aan een volgende stap / betere resultaten door betere afstemming/samenwerking/ tussen mensen en benutting van elkaars passies/talenten..
  6. Interim en crisis manager: voor het leiding geven aan individuen/groepen om orde op zaken te krijgen en de dingen in gang te zetten die in gang gezet moeten worden. U heeft tijdelijk geen capaciteit en kwaliteit voorhanden en wilt meer grip en  noodzakelijke verandering realiseren.
  7. Klankbord: voor een ieder binnen de organisatie op gebied van mensgericht ontwikkelen en organiseren.
  8. Probleemoplosser: vaak gekoppeld aan of volgend op een gedegen analyse om vervolgens zaken op te lossen. U wilt zaken (liquiditeits-,  winstgevendheid, maatschappelijke, klant-, medewerkers, samenwerkingsproblemen oplossen. 
  9. Proces manager: om het proces van oriënteren, vormgeven en begeleiden van een vraagstuk uit te voeren. U heeft behoefte aan onafhankelijke afstemming, een “spelleider”, iemand die op andere manieren met groepen aan de slag kan gaan.
  10. Project manager: voor behalen van een vooraf overeengekomen en gedefinieerd resultaat.