Mensgericht Organiseren Ontwikkelen in Interactie

(M)ensgericht:

De mens staat centraal bij MOOIJ. Het is voor uzelf en uw organisatie van belang die activiteiten te ondernemen die aansluiten bij uw passies, vaardigheden en talenten.

(O)rganiseren:

MOOIJ wil dat uw organisatie het beste uit mens, processen en systemen haalt. Uw organisatie is er om uw dromen, ambities, ontwikkeling en doelen te realiseren.

(O)ntwikkelen:

Ontwikkelen is fijn en noodzakelijk voor uzelf en uw organisatie. Fijn omdat het zorgt voor verandering, beweging en energie. Noodzakelijk omdat we in een snel veranderende omgeving actief zijn en wij voortdurend uitgedaagd worden onszelf te blijven ontwikkelen als individu en als collectief.

(I)nteractie:

“Interactie” – het over en weer communiceren – is volgens MOOIJ een essentiële factor om het mooiste uit uzelf en uw organisatie te halen. Interactie tussen uw organisatie en uw klanten en business partners, interactie in uw organisatie (tussen de mensen onderling) en interactie tussen uw ratio (verstand) en uw gevoel.

(J)ezelf zijn:

Jezelf zijn, uzelf zijn is authentiek, kost geen extra energie, en is krachtig en duurzaam.