Principes

MOOIJ werkt volgens de volgende principes:

Principe 1: (nauw) samenwerken en meewerkensamenwerken

MOOIJ werkt mee in het (werk)proces om te ervaren waar u en uw organisatie mee bezig is. MOOIJ analyseert en MOOIJ laat analyseren. MOOIJ lost op en laat oplossen. MOOIJ voelt en laat voelen. Etcetera. Door op deze manier nauw samen te werken wordt er samen gedacht en gebouwd. Er wordt direct aansluiting gezocht op uw kracht, ambitie, passie en talent. Dit leidt uiteindelijk tot gedragenheid, kennis- en vaardigheidsontwikkeling en het echt realiseren van duurzame verandering binnen uw organisatie.

Principe 2: in samenhang vanuit verschillende invalshoeken

MOOIJ bekijkt de vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken (bijv. functioneel-, hiërarchisch-, proces-, stakeholder- en of organisatorisch) en niveau’s (rationeel, emotioneel, fysiek en passie).

Principe 3: bestaand potentieel openen

Veel kennis, ervaring en talent is reeds in uw organisatie en bij business partners aanwezig. Het is een kwestie van “talenten verhelderen”, “activeren”, “bekrachtigen”, “echt ja-zeggen en gaan doen”.

Principe 4: juiste setting / flow

Een open, respectvolle, positieve werksfeer is basis voor duurzaam succes. Samen besteden we hier aandacht aan. Het opent bovendien de deur naar FLOW in uzelf  en uw organisatie. Door de flow in u en uw organisatie voortdurend in de gaten te houden (door stil te staan of iets prettig of niet prettig voelt), wordt werken fijner/echter, beter en efficiënter. Het is ook de borging naar individuele passies en koppeling tussen ratio en gevoel.